BIP.gov.pl
To jest wersja archiwalna z dnia: 01.04.2019, zmieniona z powodu:
aktualizacja treści

Opłaty

Uwaga! Wysokość minimalnego wynagrodzenie w 2018r Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12.09.2017r.


 

I. APTEKI

 1. Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 września 2016r zmianie następuje minimalne wynagrodzenie za pracę. [tekst rozporządzenia]
   
 2. Opłata za udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki wynosi pięciokrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę, określonego na podstawie przepisów: art. 105 ust. 1 ustawy z 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne

  Od dnia 1 stycznia 2019 r. opłata ta wynosi 11 250,00 zł.
   
 3. "Opłata za zmianę zezwolenia na prowadzenie apteki lub jego przedłużenie w wypadku zezwolenia wydanego na czas określony wynosi 20% kwoty, o której mowa w pkt. 1 (art. 105 ust. 2 Prawo. farmaceutyczne)

  Od dnia 01 stycznia 2019 r. opłata ta wynosi 2 250,00 zł."

  Opłaty za udzielenie / zmianę zezwoleń na prowadzenie aptek lub punktów aptecznych należy wnosić na konto:

  Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach
  40-74 Katowice, ul. Raciborska 15

  Numer rachunku bankowego :
  NARODOWY BANK POLSKI /O. KATOWICE
  03 1010 1212 0051 2222 3100 0000

   

  Dokonujący zapłaty zobowiązany jest zamieścić na dowodzie wpłaty informację z określeniem tytułu wpłaty:

  "opłata za zezwolenie / zmianę zezwolenia na prowadzenie           apteki w ................ "

II. PUNKTY APTECZNE

 1. Opłata za udzielenie zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego

  Od dnia 4 września 2007 r. opłata ta wynosi 1 800,00 zł.
 2. Opłata za zmianę zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego

  Od dnia 4 września 2007 r. opłata ta wynosi 900 zł.

Opłaty za udzielenie / zmianę zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych lub punktów aptecznych należy wnosić na konto:

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach
40-74 Katowice, ul. Raciborska 15

Numer rachunku bankowego :
NARODOWY BANK POLSKI /O. KATOWICE
03 1010 1212 0051 2222 3100 0000

 

Dokonujący zapłaty zobowiązany jest zamieścić na dowodzie wpłaty informację z określeniem tytułu wpłaty:

"opłata za zezwolenie /zmianę zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego w ................ "
 

III. BADANIA NAUKOWE

750 zł – za złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na stosowanie do badań naukowych środków odurzających, substancji psychotropowych;
350 zł – za złożenie wniosku o zmianę zezwolenia, o którym mowa powyżej.
(ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. z 2015, poz. 875, art. 39 ust. 9 pkt 1 i 4).

Opłatę, z określeniem tytułu, za udzielenie lub zmianę zezwolenia należy wnosić na konto:

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach
40-74 Katowice, ul. Raciborska 15

Numer rachunku bankowego :
NARODOWY BANK POLSKI /O. KATOWICE
03 1010 1212 0051 2222 3100 0000

 

IV. OPŁATY SKARBOWE

W przypadku, gdy do złożenia dokumentów zostało udzielone pełnomocnictwo, opłata od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17,00zł

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie właściwego organu podatkowego lub na jego rachunek, tj. :
 

Urząd Miasta Katowice
PKO BP S.A.
52 1020 2313 2672 0211 1111 1111

Dokument wpłaty winien zawierać szczegółowe informacje dotyczące tytułu wpłaty, ze wskazaniem adresu apteki/punktu aptecznego, którego dotyczy wniosek.

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Łukasz Szołtysek
Publikacja dnia: 01.04.2019
Podpisał:
Dokument z dnia: 01.04.2019
Dokument oglądany razy: 2429
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach